ที่นี่พิจิตร…หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร ที่ ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ??? วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร
วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร
วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร
วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร
วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร
วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร
วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อลาภองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร
วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism