1 ใน 2 แห่งที่พบในประเทศไทย พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน (พระตีนโผล่) ที่ปลายพระบาทยื่นออกมาจากหีบ ประดิษฐานอยู่วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่าย พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน (พระตีนโผล่)
วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อหิน วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อหิน วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อหิน วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อหิน วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์เก่าแก่ วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์เก่าแก่ วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์เก่าแก่ วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism