วัดโพธิ์ประทับช้าง โบราณสถานเก่าแก่ ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย ที่การมาเยือนทุกครั้ง ทำให้สัมผัสได้ถึงลมหายใจของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน …มีมนต์ขลัง และงดงามมากครับ อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง(หลวงพ่อโต) ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ? (ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ)

ภาพถ่ายมุมสูง อุโบสถ วัดโพธิ์ประทับช้าง (หลวงพ่อโต)
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563 (ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ)
ภาพถ่ายมุมสูง อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง(หลวงพ่อโต)
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563 (ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ)
ภาพถ่ายมุมสูง อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง(หลวงพ่อโต)
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563 (ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ)
ภาพถ่ายมุมสูง อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง(หลวงพ่อโต)
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563 (ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ)
ภาพถ่ายมุมสูง อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง(หลวงพ่อโต)
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563 (ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ)
ภาพถ่ายมุมสูง อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง(หลวงพ่อโต)
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563 (ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ)

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism