พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 60 เมตร สูง 80 เมตร( รวมฐาน) สูงระดับตึก 25 ชั้น ?? …พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ ประดิษฐานอยู่ที่วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ?? อยู่ระหว่างก่อสร้างครับ

ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism