พระอุโบสถสีเหลือง …ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร

ภาพถ่ายพระอุโบสถสีเหลือง ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายพระอุโบสถสีเหลือง ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายพระอุโบสถสีเหลือง ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายพระอุโบสถสีเหลือง ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายพระอุโบสถสีเหลือง ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระอุโบสถสีเหลือง
ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายพระอุโบสถสีเหลือง ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระอุโบสถสีเหลือง
ที่วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ตลาดชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism