นำภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาวพิจิตร ❤️? ในอดีตมาฝากครับ ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี …หนึ่งเดียวในประเทศไทย ??? จัดขึ้นที่แม่น้ำน่าน หนัดวัดท่าหลวงพระอารามหลวง (หลวงพ่อเพชร) อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สำหรับงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 งด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19 (Covid-19)

ภาพถ่าย ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี
ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพถ่าย ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี
ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพถ่าย ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี
ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพถ่าย ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี
ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพถ่าย ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี
ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพถ่าย ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี
ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพถ่าย ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี
ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร


ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว