แนะนำท่องเที่ยว …?ไหว้พระ ทำบุญ ที่ทั่วทั้งวัดคุมโทน สีชมพู สีม่วง เพลินตา เพลินใจ สวยงาม และนมัสการหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ ที่วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ?

ภาพถ่ายมุมสูง วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม)
ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม)
ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม)
ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดยางสามต้น (ไตรยางค์วนาราม) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563