ต้นจามจุรียักษ์ อีกแห่งหนึ่งในจ.พิจิตร …ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา ชวนมอง ดูเป็นศิลปะอย่างธรรมชาติ สวยงาม น่าค้นหามากครับ ที่วัดจันทรังสี (สายดงยาง) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ภาพถ่าย ต้นจามจุรียักษ์ วัดจันทรังสี (สายดงยาง) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย ต้นจามจุรียักษ์ วัดจันทรังสี (สายดงยาง) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย ต้นจามจุรียักษ์ วัดจันทรังสี (สายดงยาง) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย ต้นจามจุรียักษ์ วัดจันทรังสี (สายดงยาง) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย ต้นจามจุรียักษ์ วัดจันทรังสี (สายดงยาง) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563