พูดถึงจังหวัดพิจิตร ? สิ่งแรกที่นึกถึงก็ต้องเป็น …..”พญาชาละวัน” รูปปั้นจระเข้ใหญ่ ที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวัน รูปปั้นจระเข้ใหญ่ ที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวัน รูปปั้นจระเข้ใหญ่ ที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวัน รูปปั้นจระเข้ใหญ่ ที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวัน รูปปั้นจระเข้ใหญ่ ที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563