อลังการซุ้มประตู ใหญ่และสวยงามที่สุดในจังหวัดพิจิตร ซุ้มประตูทางเข้าวัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  ??

ภาพถ่ายมุมสูง ซุ้มประตูวัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ซุ้มประตูวัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ซุ้มประตูวัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ซุ้มประตูวัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สะพานไม้ โบราณ หน้าวัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สะพานไม้ โบราณ หน้าวัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563