พิจิตรมีดี ??…..พระอุโบสถเก่าแก่สร้างด้วยอิฐฉาบปูน ส่วนที่เป็นไม้ ใช้สลักไม้แทนตะปูทั้งหมด ไม่มีหน้าต่าง โดยทำเป็นช่องระบายลมแทน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ อยู่ที่ ??วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วัดนครชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563