ที่นี่ สถานีรถไฟ ?….ตะพานหิน TaphanHin Railway Station อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง สถานีรถไฟตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สถานีรถไฟตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สถานีรถไฟตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563