พญาชาละวันคาบตะเภาแก้ว ?? จระเข้ขวางคลอง ยาว 47 เมตร เป็นกุศโลบาย ..เพื่อขัดขวางสิ่งที่เป็นความชั่ว สิ่งที่เป็นอบายมุข ไม่ให้เข้าหมู่บ้าน ?? วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวันคาบตะเภาแก้ว วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวันคาบตะเภาแก้ว วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวันคาบตะเภาแก้ว วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวันคาบตะเภาแก้ว วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองคู้ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563


ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว