เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี ?? สวยงามครับ ที่ วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ?

ภาพถ่ายมุมสูง เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย เจดีย์บนวิหาร หลวงพ่อสำราญ อตฺถจารี 
วัดวังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563