หนึ่งเดียวในพิจิตร “โบสถ์ทรงล้านนา” วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ???

ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์ทรงล้านนา วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์ทรงล้านนา วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์ทรงล้านนา วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์ทรงล้านนา วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์ทรงล้านนา วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์ทรงล้านนา วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย โบสถ์ทรงล้านนา วัดวังบงก์ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563