วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ) วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่าย วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร (หลวงพ่อองค์ดำ)
วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563