เจดียสถาน ณ วัดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ?
กำลังก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ และหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ ?

ภาพมุมสูง หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ เจดียสถาน ณ วัดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพมุมสูง หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ เจดียสถาน ณ วัดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพมุมสูง หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ เจดียสถาน ณ วัดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพมุมสูง หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ เจดียสถาน ณ วัดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563