พระพุทธเมตตา สูงระดับตึก 25 ชั้น ?? หน้าตักกว้าง 60 เมตร สูง 80 เมตร( รวมฐาน) …พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ ประดิษฐานอยู่ที่วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ?? อยู่ระหว่างก่อสร้างครับ

ภาพมุมสูง พระพุทธเมตตา สูงระดับตึก 25 ชั้น อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพมุมสูง พระพุทธเมตตา สูงระดับตึก 25 ชั้น อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพมุมสูง พระพุทธเมตตา สูงระดับตึก 25 ชั้น อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพมุมสูง พระพุทธเมตตา สูงระดับตึก 25 ชั้น อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563