พระนอนองค์ใหญ่ ความยาว 55 เมตร ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ? วัดสุขุมาราม ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ?

ภาพมุมสูง พระนอนองค์ใหญ่ วัดสุขุมาราม ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  กรกฎาคม 2563
ภาพมุมสูง พระนอนองค์ใหญ่ วัดสุขุมาราม ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  กรกฎาคม 2563