อัพเดท โฉมใหม่ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ สวยงาม….น่าเที่ยวมาก ?❤️
ช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เที่ยวชมได้ แต่ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับ ? บึงสีไฟ จ.พิจิตร

ภาพมุมสูง ศาลากลางน้ำบึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพมุมสูง ศาลากลางน้ำบึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพมุมสูง ศาลากลางน้ำบึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563