เพลิดเพลินไปกับทางเดินที่งดงาม เรียงร้อยทอดยาวไปในความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ ให้ความสงบร่มเย็น ที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ Skywalk แห่งนี้ มีชื่อเรียกว่า “ชานชาละวัน” …อยู่บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร ?

ภาพถ่ายมุมสูง Skywalk “ชานชาละวัน” บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง Skywalk “ชานชาละวัน” บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง Skywalk “ชานชาละวัน” บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง Skywalk “ชานชาละวัน” บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง Skywalk “ชานชาละวัน” บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง Skywalk “ชานชาละวัน” บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง Skywalk “ชานชาละวัน” บริเวณสถานีรถไฟพิจิตร สิงหาคม 2563