องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่าย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มิถุนายน 2563


ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว