วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563