จระเข้ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563
ภาพถ่ายจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร มิถุนายน 2563