ทุกวันหยุด หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ บึงสีไฟก็จะคึกคักเป็นพิเศษครับ ศาลาเก้าเหลี่ยม … ??????? สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ? บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง ศาลาเก้าเหลี่ยม สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลาเก้าเหลี่ยม สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลาเก้าเหลี่ยม สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลาเก้าเหลี่ยม สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลาเก้าเหลี่ยม สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวัน บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563