บรรยากาศยามเย็น วิวมุมสูง เมืองตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง วิวเมือง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วิวเมือง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วิวเมือง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563