พระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ภาพวาดสีน้ำ ดิจิตอล พระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สิงหาคม 2563 โดย Krieng Meemano