พระมหาเจดีย์ศรีปริยัติธรรม วัดสันติพลาราม(หลวงพ่อศรี) ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง พระมหาเจดีย์ศรีปริยัติธรรม วัดสันติพลาราม(หลวงพ่อศรี)
ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระมหาเจดีย์ศรีปริยัติธรรม วัดสันติพลาราม(หลวงพ่อศรี)
ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระมหาเจดีย์ศรีปริยัติธรรม วัดสันติพลาราม(หลวงพ่อศรี)
ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระมหาเจดีย์ศรีปริยัติธรรม วัดสันติพลาราม(หลวงพ่อศรี)
ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระมหาเจดีย์ศรีปริยัติธรรม วัดสันติพลาราม(หลวงพ่อศรี)
ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563