สักการะ ?องค์เจ้าแม่ทับทิมอายุ 153 ปี เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ??? ? ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ?

ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562
ภาพถ่าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬอ ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2562