งดงามหอสวดมนต์เก่าแก่ อายุราว 100 ปี หลังบูรณะเรียบร้อยล้ว วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ??

ภาพถ่ายมุมสูง หอสวดมนต์เก่าแก่ วัดน้ำโจนเหนือ
ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หอสวดมนต์เก่าแก่ วัดน้ำโจนเหนือ
ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สะพานแขวน วัดน้ำโจนเหนือ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism