ภาพมุมสูงโบสถ์จระเข้ ?… วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร หนึ่งเดียวในโลก ??

ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์จระเข้ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กรกฎาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism