วิหารหลวงพ่อชื่น สร้างด้วยอิฐศิลาแลง 1 เดียวใน จ.พิจิตร ณ วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ??

ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อชื่น วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อชื่น วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อชื่น วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อชื่น วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อชื่น วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อชื่น วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อชื่น วัดท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563