กราบรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ แห่งวัดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ภาพถ่ายรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563