จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร … ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ พิกัด 👉วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 😍😍😍

ภาพถ่ายมุมสูง ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งปอเทือง กับสะพานไม้ไผ่ วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563

 

[adrotate banner="13"]

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

[adrotate banner="6"]
[adrotate banner="8"]