หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานกลางยอดเขาวังเรือน …เดินขึ้นไปได้นะครับ สบายๆ อากาศดีดี วิวสวยๆ ที่วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน) ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ??

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ วัดบรรพตสุทธาราม(วัดวังเรือน)
ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism