วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า มหาเจดีย์วัดทุ่งน้อย สูง 89 เมตร ณ วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 👍🐊 อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ 🙏 (ภาพถ่ายเมื่อเดือน สิงหาคม 2563 )

[adrotate banner="25"]

ประวัติวัดทุ่งน้อย

“วัดทุ่งน้อย” อ.โพทะเล เดิมชื่อว่า “วัดราษฎร์บูรณะ” โดยนายหนุน บุญเพชร เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้น ได้พบพระแท่นพระพุทธรูปเก่าแก่ จึงได้ขออนุญาติสร้าง บูรณะวัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2401 โดยมีพระสมุห์โกมล เป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้นำสร้างขึ้นมา ต่อมาทางวัดได้เจริญรุงเรื่องขึ้นตามลำดับ มีเสนาสนะต่างๆมากมาย โดยมีลำดับรายนามเจ้าอาวาสดังนี้

1.พระสมุห์โกมล 2.พระสมุห์สง่า 3.พระอาจารย์ผิน 4.พระอาจารย์ดำ 5.พระอาจารย์หนู 6.พระครูศรีโสภณ 7.พระอาจารย์ผล 8.พระอาจารย์ช้อย 9.พระอาจารย์ฟุ้ง 10.พระอาจารย์เงิน 11.พระอาจารย์แห 12.เจ้าอธิการกวี 13.พระอธิการแผ้ว 14.เจ้าอาธิการประสิทธิ์ 15.เจ้าอธิการบรรจง 16.พระอธิการประสพ 17.พระครูพิพัฒธรรมโกศล หรือหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ถึงปัจจุบัน 

[adrotate banner="26"]
[adrotate banner="13"]

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว