พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร ?? หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมกว้าง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมกว้าง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมกว้าง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมกว้าง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมกว้าง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมกว้าง พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563