ภาพล่าสุด ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ ที่บึงสีไฟครับ สวยงามน่าเที่ยวมาก ????

ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำโฉมใหม่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวัน บึงสีไฟ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563