ธรรมชาติที่สวยงาม ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหว้า ที่?หมู่บ้านวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ??

ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
DCIM\100MEDIA\DJI_0781.JPG
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563