1 ปีมีครั้งเดียว … เชิญชวนท่องเที่ยวตามฤดูกาล ไปกับเทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์บาน ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ????? “กระเจียวเล็กมีอยู่ทั่วไป กระเจียวใหญ่ ต้องที่พิจิตร” ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ???????????????

ภาพถ่าย นักท่องเที่ยว ชมเทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์บาน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย นักท่องเที่ยว ชมเทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์บาน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ดอกกระเจียวยักษ์บาน พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ดอกกระเจียวยักษ์บาน พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ดอกกระเจียวยักษ์บาน พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ดอกกระเจียวยักษ์บาน พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563