รูปปั้นพญาชาละวัน ?? ใหญ่ อีกแห่งหนึ่งในจ. พิจิตร อยู่นี่ วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตรครับ ??

ภาพถ่ายรูปปั้นพญาชาละวัน วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปปั้นพญาชาละวัน วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปปั้นพญาชาละวัน วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปปั้นพญาชาละวัน วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปปั้นพญาชาละวัน วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปปั้นพญาชาละวัน วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายรูปปั้นไกรทอง วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563