องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก พิจิตร ??

ภาพถ่ายมุมสูง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
วัดพระธาตุตลุกหิน ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร สิงหาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism