ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2563 จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2563 ไปเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์ ลุ้นรับรางวัลจาก ททท. นะครับ เทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ???? “ดอกกระเจียวเล็กมีอยู่ทั่วไป… ดอกกระเจียวใหญ่ต้องที่พิจิตร” 1 ปีมีครั้งเดียว ห้ามพลาด ???

ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สิงหาคม 2563