สถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เปิด อังคาร – อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
นอกจากมีนิทรรศการให้ชมแล้ว ยังมีชุดสวยๆให้ยืมใส่ถ่ายรูปด้วยนะครับ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563