ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโพธิ์ประทับช้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 85 คน จากเทศบาลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประช้าง จ.พิจิตร ท่องเที่ยวจ.พิจิตร แบบ New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347946293245676&type=3