หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร อยู่ที่วัดคุณพุ่ม เดิมชื่อวัดหนองในดง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ??‍♂️

ภาพถ่ายหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่ายหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่ายหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่ายหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่ายหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่ายหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เมษายน 2562

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism