ชาวพิจิตรไหว้พระและขอพร “ไอ้ไข่” กุมารเทพแดนใต้ รุ่นสมหวัง องค์ที่ 15 ประดิษฐานที่วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่าย วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ไอ้ไข่ วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย ไอ้ไข่ วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วัดใหม่คำวัน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism