หลวงพ่อเงินทรงช้าง ในวิหารหลวงพ่อเงินทรงช้าง แห่งแรกของจังหวัดพิจติร 1 เดียวในโลก ที่วัดพนมยอ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ??ที่นี่ที่เดียว

ภาพถ่าย หลวงพ่อเงินทรงช้าง วัดพนมยอ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อเงินทรงช้าง วัดพนมยอ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อเงินทรงช้าง วัดพนมยอ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อเงินทรงช้าง วัดพนมยอ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563