นมัสการขอพรจากหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป​ปูนปั้น ?ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโต วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ??

ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อโต วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อโต วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อโต วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อโต วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อโต วัดทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563