วัดประจำตำบลวังหว้า มีหลวงพ่อใหญ่ ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ?

ภาพถ่ายมุมสูง วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อใหญ่ วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มกราคม 2562
ภาพถ่าย ภายในพระอุโบสถหลวงพ่อใหญ่ วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มกราคม 2562
ภาพถ่าย ภายในพระอุโบสถหลวงพ่อใหญ่ วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มกราคม 2562
ภาพถ่ายมุมสูง วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563